3 «ЛЮДИНА НА ІМ’Я УВЕ»

Marshrut №1 - - News -

Ори­гі­наль­на на­зва: En man som heter Ove Ре­жи­сер: Ган­нес Голм

Кра­ї­на: Шве­ція

Рік: 2015

Жанр: ко­ме­дія, дра­ма

У ро­лях: Рольф Ласс­горд, Ба­хар Парс

Пен­сіо­нер Уве пі­сля смер­ті дру­жи­ни став не­стер­пно дра­тів­ли­вим та агре­сив­ним. Він не раз на­ма­гав­ся роз­про­ща­ти­ся з обри­длим жи­т­тям, але мо­ло­ді та га­ла­сли­ві су­сі­ди що­ра­зу вно­си­ли ко­ре­кти­ви в йо­го пла­ни. Чо­ло­вік зму­ше­ний шу­ка­ти спіль­ну мо­ву з но­вим ото­че­н­ням, яке ра­дить йо­му по­лю­би­ти жи­т­тя зно­ву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.