При­лу­ки

Marshrut №1 - - News - Ан­на Гав­ри­люк

— мі­сто з ба­га­то­гран­ною істо­рі­єю, як мо­за­ї­ка або ка­лей­до­скоп із ці­ка­вих фа­ктів. За ко­жен мо­жна «взя­ти­ся», але то­ді в ті­ні за­ли­ши­ться ре­шта. Тож оцю ба­га­то­гран­ність я ви­рі­ши­ла зо­бра­зи­ти ко­ла­жем, щоб під­кре­сли­ти ва­жли­ві де­та­лі. І ще для то­го, щоб ві­ді­йти від «тра­ди­цій­но­сті» зо­бра­же­н­ня, щоб за до­по­мо­гою ві­зу­аль­ної мо­ви по­ка­за­ти, що мі­сто су­ча­сне і роз­ви­ва­є­ться й мо­дер­ні­зу­є­ться.

Ко­ло­рит я зро­би­ла з ве­сня­ним на­стро­єм, до то­го ж, зе­лень — це та­кож ко­лір-сим­вол Тро­стя­не­цько­го ден­дро­пар­ку і ко­лір пра­по­ра При­лук.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.