Як «пи­зу кру­ти­ти»

Marshrut №1 - - Новини -

На сто­рін­ці «Ав­тен­ти­чна ку­хня Во­ли­ні» Сві­тла­на Са­сюк ді­ли­ться рецептом ро­дин­ної стра­ви, по­ши­ре­ної у Ло­ка­чин­сько­му ра­йо­ні

— Пи­зи ба­га­то з ку­лі­на­рів від­но­сять до поль­ської кухні, хо­ча по­ді­бні до пиз — це­пе­лі­ни, які зокре­ма го­ту­ють ли­тов­ці.

Пи­зи — то ма­лень­кі куль­ки з ті­ста, у де­яких ре­гіо­нах із дрі­жджо­во­го, гре­ча­но­го, кар­то­пля­но­го. До сло­ва: кар­то­пля­ні пи­зи, бу­ває, го­ту­ють із ва­ре­ної картоплі, цеб­то «тов­кма­чів», бу­ває, із змі­ша­ної з си­рою, бу­ває, з на­чин­кою чи без неї.

Ло­ка­чин­ські пи­зи го­спо­ди­ні го­ту­ють із си­рої картоплі, тер­тої на міл­ку тер­тку, як на де­ру­ни. То­ді ту на­тер­ту ма­су по­трі­бно від­ці­ди­ти. Кар­то­пля­ний сік при цьо­му ли­ша­ють від­сто­я­ти­ся, хвилин на десять. То­ді йо­го зли­ва­ють, і на по­су­ди­ні, в який він сто­яв, на дні, за­ли­ша­є­ться пласт кро­хма­лю. Той кро­хмаль слід теж до­да­ти до кар­то­пля­ної ма­си, по­со­ли­ти її, по­пер­чи­ти та ви­ро­бля­ти ма­лень­кі куль­ки — «пи­зу кру­ти­ти».

При цьо­му їх варто одра­зу ж ки­да­ти у під­со­ле­ний окріп. Ва­ря­ться пи­зи, по­ки не спли­вуть, за ча­сом — то хвилин п’ять— ві­сім, за­ле­жно від роз­мі­ру ку­льок. Го­то­ві пи­зи ви­йма­ють у ми­ску та ще­дро здо­брю­ють шква­ро­чка­ми. Їдять зі сме­та­ною чи ря­сно по­си­па­ють брин­зою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.