КАРАЇМСЬКІ ПИРІЖКИ

Marshrut №1 - - Смак -

ІНГРЕДІЄНТИ:

бо­ро­шно — 800 г; вер­шко­ве ма­сло — 200 г; яй­ця — 3 шт. (+1 жов­ток); сме­та­на — 200 г; м’ясо — 700 г; ци­бу­ли­на — 1—2 шт.; сіль, пе­рець за сма­ком

1 Бо­ро­шно про­сі­ю­є­мо в не­ве­ли­ку ми­со­чку. До­да­є­мо на­рі­за­не не­ве­ли­ки­ми ку­би­ка­ми вер­шко­ве ма­сло. Бо­ро­шно з ма­слом пе­ре­ти­ра­є­мо в одно­рі­дну кри­хту. 2 До­да­є­мо дріб­ку со­лі, сме­та­ну і вби­ва­є­мо яй­ця. Про­дов­жу­є­мо за­мі­шу­ва­ти ті­сто ру­ка­ми. В ре­зуль­та­ті ви­йде м’яке, ела­сти­чне ті­сто. Йо­го по­трі­бно за­ли­ши­ти в хо­ло­диль­ни­ку при­бли­зно на 30 хви­лин. 3 Для на­чин­ки кра­ще бра­ти м’ясо двох ви­дів — ба­ра­ни­ну та яло­ви­чи­ну. Йо­го мо­жна на­рі­за­ти ду­же дрі­бни­ми ку­би­ка­ми або пропу­сти­ти че­рез м’ясо­руб­ку. До­да­є­мо по­дрі­бне­ну ци­бу­лю, сіль та пе­рець і ре­тель­но пе­ре­мі­шу­є­мо. На­чин­ка має ви­йти со­ко­ви­тою, тож у ра­зі по­тре­би мо­жна до­да­ти тро­хи во­ди. 4 Ті­сто роз­ка­чу­є­мо тон­ким ша­ром, ви­кла­да­є­мо на­чин­ку й лі­пи­мо пиріжки. 5 Ви­кла­да­є­мо їх на де­ко, за­сте­ле­не пер­га­мен­том, зма­щу­є­мо зби­тим жов­тком і ста­ви­мо в ро­зі­грі­ту ду­хов­ку на 25—30 хви­лин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.