30 сентября от­ме­тит день рож­де­ния

Poradnycya (Russian) - - «порадниця» Справочная -

ȌƓ̍Ȁ ȌȀȚƮƯƻƓƩƲȀ ΄̊ʿɟɿƚ̊

из с. Луч­ка Лох­виц­ко­го р-на Пол­тав­ской обл. Лю­ба ма­ту­сю, ба­бу­сень­ко ми­ла, спа­си­бі ве­ли­ке, що Ви нас зрос­ти­ли. За ру­ки ро­бочі, за хліб на столі спа­си­бі Вам, рід­на, уклін до зем­лі. Здо­ров’я міц­но­го зи­чи­мо щи­ро, лас­ки — від Бо­га, від лю­дей — теп­ла на дов­гі щас­ливі літа! Дочь, зять, сва­ты, вну­ки, пра­вну­ки.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.