От­ве­ты на кросс­ворд, опуб­ли­ко­ван­ный 25 ав­гу­ста

Segodnya (National) - - ИСТОРИЯ ДНЯ -

По горизонтали: 4. Уско­ре­ние. 7. Тах­та. 8. Смерч. 10. Рэ­кет. 12. Сни­мок. 13. Грен­ки. 15. Гус­ли. 17. Кио­то. 18. Су­хов. 19. Игро­ма­ния. По вер­ти­ка­ли: 1. Скетч. 2. При­ход. 3. Ан­гар. 5. Хе­мин­гу­эй. 6. Тре­с­кот­ня. 9. Ро­мул. 11. Эме­ри. 14. Суху­ми. 16. Ис­кра. 17. Квант.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.