-

Segodnya (National) - - News - ‡ ˆ Œ Š Ž ˆ TOKARCHUK@SEGODNYA.UA

. , : , . , .

  ,    - .    . , , , - . -  .  —    , .   -   - . ­ ,    -   - , € ‚ € - ,   ,  . ƒ  . € - ­ : , € - . ‚ - , , .

‚ €  ƒ : « - » . ‚  . † - . † - € €  , . ‚  €  - ƒ , €.

†  € : € .  . ,  -  ,  . ƒ -  , . „ €  … ‚ † . „ ‡ . , - ,  : , . : - . .

 , - - . ­ —  . “ € « » ‚ . – ,  , . –  , € -  , — . —  : ‚ , € ( ,  ). “ - ‚ , - . … — .   ‚ . ˜   ‚ , , -   , ,  . …  - - ,  3 — . — ‚   , , - ‚ .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.