: ,

Segodnya (National) - - ПРОГУЛКА -

X - , -    ,  : 2015 4,4%, 2016 — 4,3%, 2017, , 4%. «Š - :  , , — . — ‹ ,  Œ Ž , Œ - Ž ,  ». Š ’ - —  . «“  ” - : Œ ,  - ,  « Ž »  Ž , Ž     - ’ , —   . — • Œ  Ž Œ  -  , 23% .   :  -   ‹ , Ž Œ . – ’   Ž :   , ” Œ ”». — ’ Ž Œ Œ —  . • ,  Ž ”,   -   . « - , -  ˜ 1997   .  », — Š  “ , - Ž Ž - . Š ,   - , ’ . « š  - , ” Ž ,  - . › , œ , - », —   - . «š ’ -  , , , •“, — Š  “ . — — , ’  - Ž ” Œ .   - ,  - ,   ».

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.