„ : ,

Segodnya (National) - - NEWS -

‡ - „ - -   Ž „   - ,    … Š„   ¥„ Š : ’ ’ , , ( , - ). ¥ ” $28—30 ; ž „ „  , - Š „ , „ „ „, ; ” „ Š : - Š, - ’ , „ , - ,  ; Œ , „ ; Œ - ,  - , ,   , - , Š - , .

« - , , , ,  , - , , , ’ - ’ ,  . ¡ ,   - », —    . Œ ¥„ - , — , ” „ , Š Š.   - „ Š — . .

,

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.