: « — , . — »

Segodnya (National) - - NEWS -

- . ,  ,  , , .  - , -  , - , . « » .

 ­ , . – , . ‚ « » « - ­ ­ , ». ƒ  „ ­ „ - … . ,  , , ­ †  .

«‡ - , „ - , —  „ - . — ‡ † : ­ † , - , - . Š ‹ „ — . Œ ­ . ­ . Ž † , ‘  ­  . ‡ , ( ­ - …,  … - … † , - † , , … ). ” „ † . ” ƒ ‚ ‘ , .

 ‘ - … … , . Ž ­ - —  -  . …, … ‹ ­ …, ­ ­  ( - ) ­ , - , ‘ - , , … . •  ­  , - , , ­ . ” ­ , ­ ­ , … ‡ . – „ , « », « ».

‡ , ‚ † ‡ -  . ‡ ­ , ­  ‘ —  . ” ‡ ƒ † † ­ . ‹ €‚ƒ „…†  ‡ˆ‰.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.