« »

Segodnya (National) - - NEWS -

- - , - - . « 80-   —   . ­ €   , ‚  . ƒ - ,  .  €, € € 80 ! … - - . … €†    , ‚ ,  € €, €† €.    , €, € € €† - ‡ . ˆ €  . … € € : € , ,  ‚ », — - ­  ˆ , - ‡ -  — ‹ - . Œ † Ž  . «­ € - . ‘ €† € », — . … † ,  — . «… †  € . ˆ   - - ‡ », — - . ¡’ –—¢ž’£‚¤­’.

 -

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.