: 1,5

Segodnya (National) - - NEWS -

- / - , - .  ,   ,  .   , ­ € ‚  ƒ II. … - . †  ­ —  - . ˆ ­ ­   . €  - , -  ,  «  - , ,   ». ˆ ­ /  .  1991  Ž -  344 - 56 -  .

¥ ¦ . -  ­  ­ .  - , ,   , ­ , ,  - ,  - . ­ ­  ­ ­  -  , - ­ ­ ,   - ­  ­ .   ­, ,   ( —  ),   - , , ­ - ,  . — -  , - ­ -  ,  - .

§.   -    . ˜ - . — -  . ­ -  ,  , , , , -  . ™  , ,  ,  . — ­ - . š ,   . € ,

1,5  ! ƒ ,  - 52 ,  ( , ­  ) — 81 .   , - ­ ,   - ­ -  . € ,  -  .   - , «   » - , : - ,  .   , 100%. € ,  2  ,  — 3,6.

¥ . - , -   . -  - . £  ­ ,  .   - ,  ,  ­ - , -  .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.