:

« »

Segodnya (National) - - NEWS -

- . , , . « » -  -   .

 - ­ - , 6- , - 2016 . … ­ — ‡  ­  —   -   ˆ .  ˆ - ­ ,  ,  - ­  . ‰ , ,   ˆ . «‡ -  ­ ˆ — Š - , », —   ­ - ­ ‹  .

.  «ˆ ˆ » - ,  , ˆ , - ,  . «Œ , ˆ  », — Ž ­ , , ˆ ­  ˆ .  ­€‚‚ƒ. ˆ. ‘ ’ ,    ˆ ˆ . …  , - . ‡ ’ « - » , ˆ  Š . “ ˆ ­ , ­ - . ” ˆ  .

“ - ­ , ˆ  :  ,  Ž  . «–   , - - », —   . “ ˆ , ­ - , ˆ ­  . «—   , , ˆ , -  . “ ˆ , Ž  », — ­ .

ˆ ­  ­ , ˆ ­ , ˆ    . ˜ ˆ — , ,  ­ ™ “ ­ˆ . ” - , , ˆ ­  — , ˆ ­ -  .  ­ ­ ’ , ˆ  - . «‰ ­, - , ­ - ’ », — “ ­ˆ .

“ , - ˆ  , ­ ­ , - 10:00 16:00. “ ’ - ˆ ­ ˆ   . «– ˆ ­,  ˆ ­ - , — », — Ž ­ ­ .Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.