:

Segodnya (National) - - NEWS -

. —

, . , - - , .  - - .     ,   .    -  .  ,    .

Š : « » , -  — . ,  , , Ž  - .   , —  ,     ,   . Š   — - , . 

­ ,    , : , - . ‚      -   . ƒ  - — 10- ‡ . ˆ ,   ,  , ,    . ‡  - ‰ ‰ . -

­ ,    - ,    ,  . Š «Š »,   ,   12 . Š    200 , -   . ‚       . -    .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.