...

Segodnya (National) - - NEWS -

 20—30

, — .

.   , .    « - », ­€  — ‚ , ! (  , , ) 60% ‰ ‰ .

. Š , ‚ - ‰ . ‹ , Œ . Ž -   , - . ‘ ’ .

. Š - ‚ «0% » ‰ , ‚  ‚ . € , , ‚ ,  : ‚  « - » - .

18:00. ” - — 12—13 , ­€ . ˜ 2—3 , — ‚ - ‚ ‰ .

— . €  ,  — , ‰ - ‚ . Š , - , .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.