« » ...

Segodnya (National) - - NEWS -

Š ,  

  . š ‚ - ‚  ‰ , -   . › - , ‚ : 30 1,5 . œ ,  ,  —  -  ’ .  - ( 500 ) Œ , - — - , .

. Š ‰   ‚ ‰ ‚  . -  ‚ «  -  » ‰ . ž , ‰ :    ­€  ‰ . Ž  - ‰ , - .

- . Š - ‰ ,  ,  . Š ‰ ,  ,   .  .    (  - )  ’    . ž ,  ’  .  - —  , - ‰  ’  . Ÿ , .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.