« »

Segodnya (National) - - NEWS -

— - . - , . - ,   -   . , -  ,   ,  -  «­ ».

— : , , ?

—   ‚ - , -  . ƒ  30—40 -  : , ,  . ˆ — ,     -   —  !

— -  ,  ?

—  Š  ‹ «Œ »,  , . Ž ,  «  - ‹ ». ‘  ‚ ‹ ‘ .

—   . ­ , ?

— - , - — - ,    , ‚ Š. ’ - ,   - :   - . Ž  ,    .

—  - - ? ? ?

— “ ‚ , ‚  - .   ‚  , - ­  , . “ - Š , Š ,  ‚ Š -  . ‚    : ,  - ‚ - . “ ,  Š : ‚ .

  . Œ - ,  ,  Š .

— - ,  ? ?

— ƒ —  ! Š  -

 — -  ‚ - . Ž   , ‚ . ” ‚  ‚  .

— €  - ‚ — ­ , ƒ . „ ­  ? „ ­ ?

— Œ , ‚ Œ   - . • - ‹ — . – ‚ , ‚ ‚ ‚ ,   ‚   . — ‹ ,  ‹ . Œ ‘ ‚   . ˆ    - —  - . ƒ   !

— , … … - †? ­  †?

— – ‚ Š ,     . Ž  , Š - .  , ,  ‚  .

— †- ?

— ­   «— ». ‚  ,   Œ .

« , »

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.