:

Segodnya (National) - - NEWS -

- , , , . ,  -   2016  ­ - € ‚ ,  - 5564 ,  - ‚ — 831. «‰ Š - 377 - . Œ Š - ‚ € ­ 106 471 . Ž€ 183 ‘ € ­ 39 889 803 ( 218 . ” — € - Š ‚ Š ), — -   . — – - 15 Š, 13 ». ˜ € - - Š ‚ , , - ‚ ­, .    . ¤ ” Š , — - . — Ž , ­ - , — , - - . ž — - ». š Š , - Š , , — -  . ¤ , ” - Ÿ” ¡ : ­ , ­ ” . «š - , Š . £ - . ¢ ” . § ” – », — - ¤ . Œ — Š - € Š: ” , ­ -  ­ — ! ¤  ­ : - ­ ‚‚ . «™ ­ € , ” . Œ ¡ , € , , Š», — - ­ .

,

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.