«–…† “ † —». Š † • ­“† ˜

Segodnya (National) - - NEWS - . , 36

­ ˆ­† „ ­   ‰¬‡†  “ ˆ ‰ ,  - ­  ‡ † ­‰ † ‡ † ‡ † †ƒ­ ‡­ ®  ‡ • ­ †…ƒ ƒ ª  ­‡ ª  ­  ª «¯ †  † - ª» ( †‡ ‡  ƒ ‡ † -  … °ª,  „‡—ª ­ ‡ ‡ ‡ †  ‰ †‡ ª ƒ† ­‡ ). • …† ‡ † — ‡ ­ - †  O’Torvald, •¨µœ, «› - ¶ »  ƒ ª ­­ ‡. ‘ : 17:00—19:00 Š‘ ’: ‡ª ƒ ‡ ‰ ƒ

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.