— , —

Segodnya (National) - - NEWS - E n i ra k U k l Fo

 ­€ ‚ƒ­„…. - 200 200 . - ,  - 10   - .    - ­ : ‚ . ƒ - ­  ,   - „ — „ „ ,  - ­ †  . ‡    - - -2017. ‰   - „ - ­ „   - „  ,   , - , „ -  .  - ‡   „ „  „ „ Š , ­ ‡ „ ‹ .  - (30 ) -  „   Š .

†  ­€ ‚ƒ­„…. ’ 30 « : ” ». ‡ 10:00 20:00 ‚ - 1956 2016 , , . ™ ,  , - š „ › , 7 ( † 42 ). ‹ , 20:00 22:00, ‹ „ ­ - - - ( -   , ‚ ). ž ­   - .  ­ „, ­  , - ” › .

 ‡­   ­€ ‚ƒ­„…. ‰ ‚ - . ‹ ™ŸŸ¡ ¡ ” , „ - „ Feel Ukraine. « „ ­ „ ‚ . ™ „ ­ „ : , , - „ ,  … ‰ ­ ,  - -   . ¬ - „», — - .

‡ˆ ­€ ‚ƒ­„…. ‰ - ‚  „ ,  „ . ’ - „ - ‰ ,   - . ‰ ­    - , - ,   , .

« Š  ­€  ‡Š  …». ‡ 30 14 ( . Ÿ , 21- ) - «‹ „ „ Kyiv Art Fort 2017». , , — « „ „ ». ´ 8  „, -  : † ‚ „  - „ , „ „ ‚  - ,  - - , - . Ÿ † -  - : „ „ -   -   ” ´ «16», „ — - ‚ „ ¡ ™ .  «Ukraine. The Best. ™ „ º º ¡ »» — „‚ „ -† , - ­ „ „ - „ .

Š  ­‚…  Š ­. ‡ - ‹ „ „   Kyiv Lights Festival, „ „ 12 14 . ‹ ­ ‚  „ ‹ , ™ - , ¾  „  ­ - , ¡ „ . «¿ „ , , ‚ , ‚ , ™  -  -    .   „  ” „ † ­ - », — - ­  . ‰ ™ -   Kyiv Art Week ( 4 7 ). ‹ „ , , ,   .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.