,

Segodnya (National) - - СПОРТ -

- - ; -    , « ».

€ ‚  . ƒ „  ‚ „ - ‚ ‚ -  , … - ‚ ‚   . †  ‡ ˆ - ,  ‰ ‚ , Š …   ,  - , — ‰  .

ƒ Œ (‘ ), - , 1972  ALPHA,  „ ,   , - ‚ .   . › - , . , : ,  ‰ . € - ‚ ,   .

ž Mountain Mahogany ž ( -ˆ )  ,  . ª  — ‚ ‚ ‚ -  ,   ‚ - . ƒ -  … : , , . › - « ». .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.