1987

Segodnya (National) - - АФИША -

- -B ,  -    .   ­ , - € ‚ , -  , ,    ƒ - .    ƒ ­ - € „  …  † † ‡ ƒ 1973  . Œ   ƒ ‚ € ƒ -  (‘ ). “   - ­  - ƒ , €   -   € , ­ . Œ  ”  - -   - . ”   1980-€ - «  »,     Œ  ƒ ,  -  ­  € .    € -  € ƒ  . -   † “ 30 ,  - ­    -    - €   . † “  197 , …,   . ‡  “ . “   2050  .  ƒ 196  — ”,  — “ - —  - ­ 191 .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.