:

Segodnya (National) - - АФИША -

- , -   , ˜ — , “ „ „ . «™ , - . , - », — ‚  . «ˆ ˜ », — ‚ - ƒ .

. š “ , - . ‚ „ « » — ˜ - „ . › , — ( - - ). ­ - „ „ „. - .  , - , , - ,   . - - ( „ , „ ).

. š , . ‚ „ .

. € - ˜ „ , , - . ˆ „   .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.