:

Segodnya (National) - - ТУРИЗМ -

 . Œ , — †  ™ . ž  -  Š Š  ›  Ÿ . ™ ž “ „  .

† ’. Œ  Œ - •   .   ,  .   XX .  - -  “ , - - . “  -   ¡ - Œ “  - . ž  -  - , Š . … . “”ƒ”•– . ˜   . -  , , , Š . € - ,  - ž‚  ˜ “ . Œ   -  -   . ‰ - , Œ  ,  Š   -     .  - ,  : - ’ — Œ  .  - , ,  -  Š . ƒ , - Š     - ƒ .

 . 

  ­

  

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.