NASA ­ € ‚

Segodnya (National) - - СПЕЦПРОЕКТ -

‡  ’• š ª     - ‚ NASA   - ‚ , 2011 . «Š   ‚  ˆ -  ƒ ‚ 1972 . ­‚ “ ‚,  “ „ ­ ». (CNN)

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.