:

Segodnya (National) - - СПЕЦРЕПОРТАЖ -

- - - . «     « » 37 °€ —    -  , — „ -   … †  . — ‡  ,  . ˆ  — , - , ». ‰    -  :  -  „ , - —  -  - „ .

. ‹ -  ,  —    , . Œ  70% - , ,    6- - . .

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.