Рі­здвя­не По­сла­н­ня Бла­жен­ній­шо­го Свя­то­сла­ва

SHLYAH PEREMOGY UKRAINЕ - - Святкове Послання -

Ви­со­ко­пре­о­свя­щен­ним і Пре­о­свя­щен­ним Ар­хі­єпис­ко­пам та Ми­тро­по­ли­там, бо­го­лю­би­вим єпис­ко­пам, все­че­сно­му ду­хо­вен­ству, пре­по­до­бно­му мо­на­ше­ству, во­злю­бле­ним бра­там і се­страм, в Укра­ї­ні та на по­се­ле­н­нях у сві­ті су­щим

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.