Зі­бра­но 100% ран­ніх зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих

The Ukrainian Farmer - - НО­ВИ­НИ РИН­КІВ -

В Укра­ї­ні за­вер­ше­но зби­ра­н­ня ран­ніх зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих куль­тур на пло­щі 9,6 млн ге­кта­рів (100%) і на­мо­ло­че­но 37,3 млн тонн зер­на. За ре­зуль­та­та­ми жнив упер­ше за­фі­ксо­ва­но най­ви­щу за ро­ки не­за­ле­жно­сті вро­жай­ність ячме­ню, жи­та та рі­па­ку. Зокре­ма, бу­ло на­мо­ло­че­но 8,6 млн тонн ячме­ню за се­ре­дньої уро­жай­но­сті 34,3 ц/га, 471 тис. тонн — жи­та (28,3 ц/га), 2,1 млн тонн — рі­па­ку (27,6 ц/га). Крім то­го, вро­жай пше­ни­ці ста­но­вив 26,6 млн тонн за вро­жай­но­сті 41,8 ц/га, вів­су — 487 тис. тонн (25 ц/га), го­ро­ху — 1,1 млн тонн (26,7 ц/га), гре­чки — 41 тис. тонн (10,8 ц/га), про­са — 29 тис. тонн (15,1 ц/га). Най­ви­щу вро­жай­ність зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих куль­тур за­фі­ксо­ва­но в Хмель­ни­цькій обла­сті — 56,6 ц/га. Най­біль­ший вал зер­на на­мо­ло­ти­ли в Оде­ській обла­сті — 3,8 млн тонн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.