«Ру­но-агро­хол­динг» роз­во­ди­ти­ме абер­дин-ан­гу­сів

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

ТОВ «Ру­но-агро­хол­динг» (Жи­то­мир­ська обл.) по­ча­ло роз­во­ди­ти ве­ли­ку ро­га­ту ху­до­бу м’ясно­го на­пря­му. На­при­кін­ці ве­сни ком­па­нія за­ве­зла по­над 300 го­лів абер­дин-ан­гу­ської по­ро­ди, зокре­ма 10 би­чків-плі­дни­ків. Для їх утри­ма­н­ня по­бу­до­ва­но спе­ці­аль­ні зим­ни­ки. Осо­бли­ві­стю абер­дин-ан­гу­ської по­ро­ди є те, що во­на не по­тре­бує зна­чних ка­пі­таль­них і енер­ге­ти­чних ви­трат в утри­ман­ні, пе­ре­бу­ває на па­со­ви­щі по­над 200 днів на рік і має ді­є­ти­чне «мар­му­ро­ве» м’ясо.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.