ХТЗ уклав уго­ду з «Укра­гро­лі­зин­гом» на 40 тра­кто­рів

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

Ком­па­нія«укр­агро­лі­зинг» укла­ла уго­ду з Хар­ків­ським тра­ктор­ним за­во­дом про за­ку­пів­лю тра­кто­рів на 58,32 млн грн. Згі­дно з уго­дою, до ве­сни 2018 ро­ку за­вод пар­ті­я­ми по­ста­вить 40 ко­лі­сних тра­кто­рів ХТЗ-242К.20. За­ку­пів­лю про­ве­ли за пе­ре­го­вор­ною про­це­ду­рою, бо тен­де­ри дві­чі ска­со­ву­ва­ли че­рез не­до­ста­тню кіль­кість уча­сни­ків. За дев’ять мі­ся­ців 2017 ро­ку Хар­ків­ський тра­ктор­ний за­вод ви­пу­стив по­над 700 тра­кто­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.