ЗАЗ і «Украв­то» ви­во­дять на ри­нок ко­рей­ські тра­кто­ри

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

За­по­різь­кий ав­то­мо­бі­ле­бу­дів­ний за­вод, за ін­фор­ма­ці­єю го­ло­ви прав­лі­н­ня за­во­ду Ми­ко­ли Єв­до­ки­мен­ка, на­сту­пно­го ро­ку роз­по­чне скла­да­н­ня ко­рей­ських тра­кто­рів брен­ду LS. На по­ча­тко­во­му ета­пі пла­ну­є­ться ве­ли­ко­ву­зло­ве Skd-скла­да­н­ня з по­сту­по­вим на­бли­же­н­ням до про­ми­сло­во­го Ckd-скла­да­н­ня. Ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ся но­ві тра­кто­ри бу­дуть че­рез ме­ре­жу «Украв­то». «Украв­то» вже пред­став­ля­ла тра­кто­ри LS на агро­про­ми­сло­вій ви­став­ці «Агро­екс­по-2017» з ме­тою ви­вче­н­ня спо­жив­чо­го по­пи­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.