«Байєр» про­дає БАСФ ча­сти­ну сво­їх бі­зне­сів

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

БАСФ укла­ла уго­ду про при­дба­н­ня зна­чної час­тки двох бі­зне­сів «Байєр» — ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня та не­се­ле­ктив­них гер­бі­ци­дів. «Байєр» пла­нує від­чу­же­н­ня цих акти­вів у зв’яз­ку з при­дба­н­ням ком­па­нії «Мон­сан­то». За­галь­на вартість уго­ди ста­но­вить 5,9 млрд єв­ро з імо­вір­ні­стю пев­них ко­ри­гу­вань при її за­крит­ті. Акти­ви «Байєр», що пе­ре­йдуть до БАСФ, вклю­ча­ють гло­баль­ний бі­знес із ви­ро­бни­цтва не­се­ле­ктив­них

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.