«Ни­ва Пе­ре­я­слав­щи­ни» за­мість га­зу то­пи­ти­ме со­ло­мою

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

Гру­па ком­па­ній «Ни­ва Пе­ре­я­слав­щи­ни» (Ки­їв­ська обл.) за­пу­сти­ла ко­тель­ню, що пра­цює на со­ло­мі та ви­ро­бляє те­хно­ло­гі­чний пар для ви­ро­бни­чо­го май­дан­чи­ка в се­лі Пе­ре­я­слав­ське. Ко­тель­ню обла­дна­но па­ро­вим ко­тлом Linka-h па­ро­про­ду­ктив­ні­стю 2,5 т/год. Та­ким чи­ном від­бу­ло­ся за­мі­ще­н­ня при­ро­дно­го га­зу по­нов­лю­ва­ним дже­ре­лом енер­гії — со­ло­мою з вла­сних по­лів агро­під­при­єм­ства.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.