«Аскет Шип­пінг» до­лу­чи­ла­ся до дні­про­вих зер­но­пе­ре­ві­зни­ків

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

Ком­па­нія «Аскет Шип­пінг» роз­по­ча­ла від­прав­ля­ти екс­порт­ні зер­но­ві ван­та­жі з Цен­траль­ної Укра­ї­ни че­рез вла­сні рі­чко­ві тер­мі­на­ли в мі­стах Дні­про й Чер­ка­си. Рі­чко­ви­ми су­дна­ми ван­та­жі бу­дуть на­прав­ля­ти­ся для подаль­шо­го рей­до­во­го пе­ре­ван­та­же­н­ня на мор­ські су­дна ти­пу Panamax у Чор­но­му мо­рі. Ком­па­нія отри­ма­ла ста­тус пор­то­во­го опе­ра­то­ра в ли­пні 2016 ро­ку й по­ча­ла ін­ве­сту­ва­ти у ство­ре­н­ня при­пор­то­вих зер­но­вих скла­дів, ав­то­ко­ло­ни, сер­ти­фі­ко­ва­них ла­бо­ра­то­рій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.