«Тер­ра­Тар­са» бу­дує за­вод мін­до­брив

The Ukrainian Farmer - - НОВИНИ КОМПАНІЙ -

Ком­па­нія «Тер­ра­Тар­са» ін­ве­стує 18,3 млн дол. у бу­дів­ни­цтво ком­пле­ксу для при­йма­н­ня, збе­рі­га­н­ня, змі­шу­ва­н­ня та фа­су­ва­н­ня мі­не­раль­них до­брив у Хер­сон­ській обла­сті. До ком­пле­ксу вхо­ди­ти­ме за­вод із ви­ро­бни­цтва до­брив за стан­дар­та­ми SQM, зокре­ма, рід­ких мі­не­раль­них до­брив (3 млн л/рік) і кри­ста­лі­чних мі­не­раль­них до­брив (15 тис. т/рік). Та­кож у скла­ді ком­пле­ксу збу­ду­ють агро­хі­мі­чну ла­бо­ра­то­рію та склад­ські при­мі­ще­н­ня пло­щею 13 тис. м³.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.