Кре­ди­тна спіл­ка „РЕСПЕКТ”

Ukraine Business Review - - Міжнародне партнерство -

(код ЄДРПОУ 23236426, 07300, м. Виш­го­род, вул. Про­ми­сло­ва 4) по­ві­дом­ляє : За­галь­ні збо­ри кре­ди­тної спіл­ки «Респект» від 03 трав­ня 2917 р. прийня­ли рі­ше­н­ня про звер­не­н­ня до На­цком­фін­по­слуг із за­явою про ви­лу­че­н­ня ін­фор­ма­ції про кре­ди­тну спіл­ку «Респект» з Дер­жав­но­го ре­є­стру фі­нан­со­вих уста­нов. Спо­сте­ре­жна ра­да КС „Респект”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.