«ПІРАТИ КАРИБСЬКОГО МОРЯ: ПОМСТА САЛАЗАРА»

Ukraine Business Review - - Наші проекти україна культурна -

Сту­дія: Disney Ори­гі­наль­на на­зва: PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES Старт в Укра­ї­ні: 25.05.2017 Жанр: при­го­дни­цька ко­ме­дія Ре­жи­сер: ХОАКІМ РОННІНҐ, ЕСПЕН САНДБЕРҐ («Кон-Ті­кі») У ро­лях: ДЖОННІ ДЕПП ( «Пірати Карибського моря: На див­них бе­ре­гах», «Алі­са у За­дзер­кал­лі»), ОРЛАНДО БЛУМ («Хоб­біт: Пус­тка Сма­у­га», «Во­ло­дар Пер­снів: Дві Ве­жі» ), ХАВ’ЄР БАРДЕМ («Ра­дник», «Їсти. Мо­ли­ти­ся. Ко­ха­ти»), КАЯ СКОДЕЛАРІО («Мі­сяць 2112») Йо-хо-хо! Один з найв­пі­зна­ва­ні­ших пер­со­на­жів в істо­рії кі­но по­вер­та­є­ться у сла­ве­тній пі­рат­ській при­го­ді! Ро­зві­яв­ши свою уда­чу по сві­ту, ка­пі­тан Джек Спар­роу (Джонні Депп), ви­яв­ляє, що за ним по­лює йо­го дав­ній во­рог - жа­хли­вий Са­ла­зар (Хав’єр Бардем) з ко­ман­дою ма­тро­сів-при­ви­дів. Щоб вря­ту­ва­ти­ся, а по­між тим здо­бу­ти пов­ний контроль над мо­ря­ми, ха­ри­зма­ти­чний ка­пі­тан Спар­роу має за­во­ло­ді­ти мо­гу­тнім ар­те­фа­ктом — три­зу­бом По­сей­до­на. У трав­ні 2017-го Disney та Jerry Bruckheimer Films ві­зьмуть кі­но­те­а­три на абор­даж!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.