Прем’єра в Укра­ї­ні 22 черв­ня 2017 ро­ку, у ро­лях: Гол­ді Го­ун, Емі Шу­мер

Ukraine Business Review - - Наші проекти -

На­ві­же­ній Емі­лі вже за 30, і її тіль­ки що ки­нув хло­пець. Те­пер дів­чи­ні по­трі­бно тер­мі­но­во зна­йти су­пу­тни­ка у по­до­рож до Еква­до­ру за­мість екс- бой­френ­да. Емі­лі вда­є­ться вмо­ви­ти на спіль­ну по­їзд­ку свою най­обе­ре­жну ма­тір. Але за­мість спо­кій­но­го сі­мей­но­го від­по­чин­ку, на донь­ку та ма­тір че­кає ви­кра­де­н­ня. І ко­ли та­кі рі­зні жін­ки ви­яв­ля­ю­ться ра­зом у за­ру­чни­ках, їх ро­дин­ний зв’язок за­знає не­аби­яку пе­ре­вір­ку на мі­цність. Мо­жли­во, во­ни ста­нуть на­віть ближ­че одна одній, але тіль­ки якщо зу­мі­ють вте­кти та ви­жи­ти в джун­глях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.