Шкі­ря­не облич­чя»!

Ukraine Business Review - - Україна культурна -

У кі­но­те­а­трах «Укра­ї­ни» з 21 ве­ре­сня!

Прі­квел роз­ка­же про чо­ти­рьох під­лі­тків, що ви­кра­да­ють мо­ло­ду мед­се­стру та вті­ка­ють з пси­хі­а­три­чної лі­кар­ні, де їх утри­му­ва­ли. Ко­ли за ни­ми ви­ру­шає не менш без­ум­ний пред­став­ник за­ко­ну, один з ви­кра­да­чів стає на шлях спов­не­ний тра­ге­дій та жа­хіть, що пов­ні­стю зруй­нує йо­го ро­зум і пе­ре­тво­рить йо­го на чу­до­ви­сько, ві­до­ме як Шкі­ря­не Облич­чя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.