Мі­жна­ро­дний укра­ї­но­у­збе­цький бізнес-форум

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Но­ве ди­ха­н­ня у вза­є­мо­від­но­си­ни двох ста­рих дру­зів. ІСС-Ukraine, як го­лов­ний іні­ці­а­тор фо­ру­му з укра­їн­ської сто­ро­ни го­то­вий взя­ти дво­сто­рон­ні про­е­кти під своє су­про­во­дже­н­ня, аби до ма­кси­му­му збіль­ши­ти їх ефе­ктив­ність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.