Укра­ї­но-нор­веж­ський бізнес-форум в Осло

Ukraine Business Review - - Головна сторінка -

Кра­ї­ни Скан­ди­на­вій най­ви­мо­гли­ві­ші до ді­ло­вих сто­сун­ків. І зна­йти мо­жли­вість до вза­є­мо­ви­гі­дно­го спів­ро­бі­тни­цтва, від­кри­ти рин­ки для ві­тчи­зня­ної про­ду­кції, на­то­мість за­лу­чи­ти до Укра­ї­ни скан­ди­нав­ських ін­ве­сто­рів – до­сить ам­бі­тна за­да­ча, з якою вда­ло­ся впо­ра­ти­ся ІСС-Ukraine.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.