ПЕ­РЕ­ЗА­ВАН­ТА­ЖЕ­Н­НЯ ФУТ­БОЛЬ­НОЇ ВЛА­ДИ

Ukrainskiy Futbol - - Головна сторінка -

Учо­ра в Бу­дин­ку фут­бо­лу від­бу­ло­ся за­сі­да­н­ня Кон­гре­су ФФУ. Біль­ше 2/3 ко­ле­ктив­них чле­нів Фе­де­ра­ції фут­бо­лу ви­сло­ви­ли не­до­ві­ру очіль­ни­ку Ана­то­лію Конь­ко­ву. Бу­ло вирішено про­ве­сти по­за­чер­го­вий зві­тно-ви­бор­ний Кон­грес ФФУ орі­єн­тов­но 6 бе­ре­зня.

По­дро­би­ці — в на­сту­пно­му номері «УФ».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.