ФУТ­БО­ЛІСТ РО­КУ

Ukrainskiy Futbol - - Як голосували -

ФА­ХІВ­ЦІ

Ба­ка­лов Ю. (екс-тре­нер «Чер­ка­сько­го Дні­пра»): 1. Сте­па­нен­ко, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Ку­чер

Ба­лан І. (по­мі­чник тре­не­ра «Іл­лі­чів­ця»): 1. Ро­тань, 2. Фе­де­цький, 3. Ку­чер

Бли­знюк І. (тре­нер «Пол­та­ви»): 1. Фе­де­цький, 2. Сидорчук, 3. Сте­па­нен­ко

Бу­зник А. (екс-тре­нер «Зір­ки»): чук, 2. Ро­тань, 3. Коноплянка

Ва­щук В. (екс-гра­вець «Ди­на­мо»): мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Фе­де­цький

Вен­глин­ський О-г (тре­нер ДЮСШ «Ди­на­мо»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Сидорчук

Вірт Ю. (тре­нер во­ро­та­рів «Ме­та­лур­га» Д): 1. Коноплянка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Ку­чер

Ге­цко І. (екс­перт): 1. Коноплянка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Ку­чер

Глу­щен­ко А. (тре­нер во­ро­та­рів «Чор­но­мор­ця»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Сидорчук, 3. Коноплянка

Го­лу­бєв О. (спор­тив­ний ди­ре­ктор ПФЛ): 1. Фе­де­цький, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Сидорчук

Го­ро­дов В. (тре­нер во­ро­та­рів «Дні­пра»): 1. Ро­тань, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Ку­чер

Ди­кий Є. (ке­рів­ник спор­тив­но­го де­пар­та­мен­ту УПЛ): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Хом­че­нов­ський

Костишин Р. (тре­нер ама­тор­сько­го «Колоса», Ко­ва­лів­ка): 1. Коноплянка, 2. Ро­тань, 3. Яр­мо­лен­ко

Кривенко І. (агент ФІФА): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Сидорчук

Леонов І. (тре­нер Ака­де­мії «Ша­хта­ря»): 1. Коноплянка, 2. Ку­чер, 3. Ро­тань

Ма­зяр В. (тре­нер «Ста­лі» Д): 1. Ро­тань, 2. Едмар, 3. Фе­де­цький

Ма­ка­ров С. (пре­зи­дент ПФЛ): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Ку­чер, 3. Хом­че­нов­ський

Ма­кси­мюк Р. (тре­нер ДЮСШ «Во­ли­ні»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Ро­тань, 3. Гро­мов

Ми­хай­лен­ко Д. (тре­нер «Дні­пра» U19): 1. Коноплянка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Ро­тань

Мо­роз Є. (ке­рів­ник від­ді­лу про­ве­де­н­ня зма­гань ПФЛ): 1. Сидорчук, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Фе­де­цький

На­гор­няк С. (тре­нер на­па­дни­ків «Дні­пра»): 1. Коноплянка, 2. Фе­де­цький, 3. Ро­тань

Орє­хов О. (екс-ар­бітр ФІФА): 1. Ро­тань, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Коноплянка

По­лу­нін А. (екс-гра­вець «Дні­пра»): но­плян­ка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Ро­тань

Ру­ден­ко В. (тре­нер во­ро­та­рів «Чор­но­мор­ця» U19): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Ро­тань

Свистун С. (тре­нер «Кременя»): 1. Ро­тань, 2. Коноплянка, 3. Гро­мов

Се­ме­нен­ко О. (ві­це-пре­зи­дент «Ди­на­мо»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Гу­сєв

Сте­цен­ко А. (ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Дні­пра»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Ку­чер

Ступар М. (екс-ар­бітр ФІФА): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Ро­тань, 3. Ха­че­ри­ді

Тлу­мак А. (тре­нер «Кар­пат» U19): 1. Коноплянка, 2. Фе­де­цький, 3. Яр­мо­лен­ко

Фе­дор­чук О. (тре­нер «Ми­ко­ла­є­ва»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Сидорчук

Хлус В. (екс-гра­вець «Ди­на­мо»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Ро­тань

Чи­жев­ський О. (тре­нер ДЮСШ «Кар­пат»): 1. Коноплянка, 2. Ха­че­ри­ді, 3. Яр­мо­лен­ко

Шаблій В. (агент ФІФА): 1. Сидорчук, 2. Шев­чук, 3. Яр­мо­лен­ко

Шаран В. (тре­нер «Оле­ксан­дрії»): дор­чук, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Кра­вець

1. Си­дор-

1. Яр-

1. Ко-

1. Си-

Шкапенко П. (екс-гра­вець «Ди­на­мо»): Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Гу­сєв

Шу­хов­цев І. (тре­нер во­ро­та­рів «Ме­та­лі­ста»): 1. Коноплянка, 2. Едмар, 3. Кра­вець

Явор­ський І. (екс-тре­нер «Ни­ви» Т): 1. Фе­де­цький, 2. Ро­тань, 3. Яр­мо­лен­ко

Ярем­чен­ко В. (екс-тре­нер «Ша­хта­ря»): 1. Коноплянка, 2. Сте­па­нен­ко, 3. Яр­мо­лен­ко

ЖУР­НА­ЛІ­СТИ

1.

Баняс В. («УФ»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Шев­чук

Бобир В. («УФ»): 1. Гу­сєв, 2. Фе­де­цький, 3. Яр­мо­лен­ко

Бондаренко С. («УФ»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Глад­кий

Бря­згу­нов Ю. («Мо­лодь Укра­ї­ни»): 1. Шов­ков­ський, 2. Кра­вець, 3. Гу­сєв

Бу­га Б. («Фут­боль­ный клуб»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Ку­чер

Ва­лер­ко А. (football.ua): Коноплянка, 3. Сидорчук

Вер­би­цький О. (sport.ua): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Сидорчук, 3. Коноплянка

Ви­гов­ський О. («Го­во­рить і по­ка­зує Укра­ї­на»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Фе­де­цький, 3. Гу­сєв

Глу­хень­кий В. (XSPORT): 1. Коноплянка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Гу­сєв

Гна­тюк В. (не­за­ле­жний жур­на­ліст): 1. Коноплянка, 2. Шев­чук, 3. Яр­мо­лен­ко

Горовенко В. (прес-ата­ше ПФЛ): дор­чук, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Яр­мо­лен­ко

Гресь Є. («Ко­ман­да»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Ха­че­ри­ді

Дов­гань К. (ua-football.com): ко, 2. Ку­чер, 3. Фе­де­цький

Дойніков Д. (прес-ата­ше «Олім­пі­ка»): Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Шев­чук

Дуд­ка В. (sport.ua): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Фе­де­цький, 3. Сидорчук

Зу­ба­рук О. («Екс­прес»): Фе­де­цький, 3. Яр­мо­лен­ко

Іса­єв А. (не­за­ле­жний жур­на­ліст): 1. Коноплянка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Ро­тань

Ка­рель­ський Є. («Ки­їв­ський ві­сник»): Ро­тань, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Сте­па­нен­ко

Кар­ман Ю. («Ко­ман­да»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Ро­тань

Ка­чу­рів­ський М. («Екс­прес»): ко, 2. Ку­чер, 3. Коноплянка

Кирієнко Р. («УФ»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Ро­тань

Ки­се­льов Е. («Спорт-Арена»): Яр­мо­лен­ко, 3. Ро­тань

Ко­зи­рєв П. (прес-ата­ше «Зо­рі»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Ро­тань, 3. Сидорчук

Кон­ке­вич Ю. (прес-ата­ше «Во­ли­ні»): Яр­мо­лен­ко, 2. Ку­чер, 3. Хом­че­нов­ський

Ко­сий А. («Днепр ве­чер­ний»): 1. Коноплянка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Сидорчук

Кро­ніх В. («Ди­на­мо­ма­нія»): 2. Коноплянка, 3. Кра­вець

Ло­ба­нов А. (прес-слу­жба «Ворскли»): Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Гро­мов

Ляшенко Р. (Укр­ін­форм): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Рибалка

Ма­но­ха О. (не­за­ле­жний жур­на­ліст): 1. Коноплянка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Ро­тань

Москаленко Д. (ТК «11 ка­нал»): 1. Коноплянка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Ро­тань

Назаркевич Ю. (прес-слу­жба «Кар­пат»): 1. Фе­де­цький, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Коноплянка

Оба­раз В. (football.ua): 1. Коноплянка, 2. Ку­чер, 3. Ро­тань

1. Яр­мо­лен­ко, 2.

1. Си-

1. Яр­мо­лен-

1.

1. Коноплянка, 2.

1.

1. Яр­мо­лен-

1. Ку­чер, 2.

1.

1. Яр­мо­лен­ко,

1.

Озір­ний О. (football.ua): Яр­мо­лен­ко, 3. Сте­па­нен­ко

Па­ла­єв А. (прес-ата­ше УПЛ): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Сте­па­нен­ко

Па­ук О. («Га­ли­чи­на спор­тив­на»): де­цький, 2. Ха­че­ри­ді, 3. Ку­чер

Піль­ке­вич С. («Ко­ман­да»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Гу­сєв

При­гор­ни­цький В. («Футбол»): 1. Ку­чер, 2. Ха­че­ри­ді, 3. Яр­мо­лен­ко

Ри­ба­чен­ко Є. (sport.ua): Яр­мо­лен­ко, 3. Сидорчук

Сві­тли­чний А. (sport.ua): дор­чук, 3. Коноплянка

Си­даш Є. («Ди­на­мо­ма­нія»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Сидорчук, 3. Кра­вець

Сі­рий В. (прес-слу­жба «Ми­ко­ла­є­ва»): Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Едмар

Слу­чев­ський С. («Те­ле­не­де­ля»): 1. Коноплянка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Фе­де­цький

Су­ка­чов М. (прес-ата­ше «Ме­та­лі­ста»): Едмар, 2. Коноплянка, 3. Гу­сєв

Талимончик С. («УФ»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Ро­тань, 3. Кра­вець

Та­ли­нов­ський Б. («Футбол»): ко, 2. Ро­тань, 3. Коноплянка

Та­хте­рін В. (прес-ата­ше «Дні­пра»): но­плян­ка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Ха­че­ри­ді

Фран­це­ске­вич Л.(pobeda.od.ua): 1.Коноплянка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Сидорчук

Ша­по­ва­лов М. (sport.ua): 1. Сидорчук, 2. Буд­ків­ський, 3. Кра­вець

Ша­хов А. («Футбол»): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Ро­тань

Шев­чен­ко Ю. (football.ua): 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Ха­че­ри­ді

1. Коноплянка, 2.

1. Фе-

1. Фе­де­цький, 2.

1. Ро­тань, 2. Си-

1.

1.

1. Яр­мо­лен-

1. Ко-

1. Коноплянка,

УБО­ЛІ­ВАЛЬ­НИ­КИ Акра­мов Д. (м. Рів­не, ло­гіст): Сте­па­нен­ко, 3. Шев­чук

Ан­то­нюк О. (м. Ко­ро­стень Жи­то­мир­ської обл., сан­те­хнік): 1. Коноплянка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Фе­де­цький

Бар­чук В. (с. Кам’ян­ка Хер­сон­ської обл., агро­ном): 1. Коноплянка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Фе­де­цький

Бовт Й. (м. Ви­но­гра­дів За­кар­пат­ської обл., во­дій): 1. Коноплянка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Ро­тань

Во­ло­хан К. (м. Хер­сон, ви­кла­дач): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Фе­де­цький

Глу­щук З. (м. Кам’янець-По­діль­ський Хмель­ни­цької обл., ло­гіст): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Фе­де­цький

Гор­ді­єн­ко М. (м. Су­ми, ін­же­нер): 1. Коноплянка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Ку­чер

Гу­ре­є­ва А. (м. Сє­ве­ро­до­нецьк, лі­кар): Яр­мо­лен­ко, 2. Гу­сєв, 3. Фе­де­цький

Гур­то­вен­ко В. (с. П’яти­гор­ське Хар­ків­ської обл., пен­сіо­нер): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Кра­вець, 3. Фе­де­цький

Денисенко І. (м. Ма­рі­у­поль До­не­цької обл., ме­не­джер): 1. Коноплянка, 2. Ку­чер, 3. Яр­мо­лен­ко

Дя­чен­ко С. (м. Охтир­ка Сум­ської обл., пен­сіо­нер): 1. Ро­тань, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Фе­де­цький

Зо­ло­та­рьо­ва Л. (м. Оде­са, під­при­є­мець): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Фе­де­цький

Ко­ло­бов О. (м. Ми­ко­ла­їв, учи­тель): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Ро­тань, 3. Коноплянка

Ко­ло­мі­єць А. (м. Ка­луш Іва­но-Фран­ків­ської обл., ви­кла­дач): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Фе­де­цький, 3. Коноплянка

1. Ку­чер, 2.

1.

Ко­ро­те­цький В. (м. Умань Чер­ка­ської обл., во­дій): 1. Коноплянка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Ро­тань

Кра­вець С. (м. Ки­їв, ма­те­ма­тик): мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Ха­че­ри­ді

Крав­чен­ко С. (м. Кі­ро­во­град, еко­но­міс­тка): 1. Коноплянка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Сте­па­нен­ко

Мань­ків­ський С. (м. Бі­ла Цер­ква Ки­їв­ської обл., еко­но­міст): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Сидорчук

Мо­кри­цький Є. (м. Пол­та­ва, во­дій): Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Ку­чер

Но­ви­ков П. (м. Чер­нів­ці, ін­же­нер): 1. Фе­де­цький, 2. Коноплянка, 3. Рибалка

Оле­ксі­єн­ко Г. (м. Оле­ксан­дрія Кі­ро­во­град­ської обл., до­мо­го­спо­дар­ка): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Шев­чук

Пав­лен­ко Р. (м. Бер­дянськ За­по­різь­кої обл., слю­сар): 1. Фе­де­цький, 2. Ро­тань, 3. Гу­сєв

Пе­ре­бий­ніс Д. (м. Кре­мен­чук Пол­тав­ської обл., бан­кір): 1. Коноплянка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Фе­де­цький

Пе­те­чел Л. (м. Ужго­род, сан­те­хнік): Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Ха­че­ри­ді

По­льо­вий Т. (м. Кри­вий Ріг Дні­про­пе­тров­ської обл., зва­рю­валь­ник): 1. Гу­сєв, 2. Ха­че­ри­ді, 3. Фе­де­цький

При­ся­жнюк В. (м. Ма­лин Жи­то­мир­ської обл., на­ка­тник па­пе­ро­вої ма­ши­ни): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Кра­вець, 3. Сидорчук

Ро­ма­нов А. (м. Дні­про­пе­тровськ, пен­сіо­нер): 1. Ку­чер, 2. Сте­па­нен­ко, 3. Рибалка

Се­ме­нюк М. (м. Луцьк, про­да­вець): Ро­тань, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Коноплянка

Сен­чи­шин М. (м. Сте­бник Львів­ської обл., бух­гал­тер): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Коноплянка, 3. Гу­сєв

Ти­мо­фі­їв М. (м. Тер­но­піль, офі­ці­ант): Ку­чер, 2. Шев­чук, 3. Сидорчук

Ти­мо­шен­ко В. (с. Ку­рінь Чер­ні­гів­ської обл., во­дій): 1. Яр­мо­лен­ко, 2. Фе­де­цький, 3. Коноплянка

Хар­чен­ко А. (с. Ко­за­ри Чер­ні­гів­ської обл., ін­же­нер): 1. Коноплянка, 2. Яр­мо­лен­ко, 3. Фе­де­цький

НАЙ­КРА­ЩИЙ ФУТ­БО­ЛІСТ УКРА­Ї­НИ-2014

1. Яр-

1.

1.

1.

1. 1. А. Яр­мо­лен­ко («Ди­на­мо») — 244 очок (54

пер­ших місць + 35 дру­гих + 12 тре­тіх) 2. Є. Коноплянка («Дні­про») —

(33+37+12) 3. Р. Ро­тань («Дні­про») — 63 (9+10+16) 4. А. Фе­де­цький («Дні­про») — 58 (8+9+16) 5. С. Сидорчук («Ди­на­мо») — 41 (6+5+13) 6. О. Ку­чер («Ша­хтар») — 39 (5+7+10) 7. О. Гу­сєв («Ди­на­мо») — 17 (2+1+9) 8. Т. Сте­па­нен­ко («Ша­хтар») — 14 (1+3+5) 9. Є. Ха­че­ри­ді («Ди­на­мо») — 14 (0+4+6) 10. А. Кра­вець («Ди­на­мо») — 12 (0+3+6) 11. В. Шев­чук («Ша­хтар») — 10 (0+3+4) 12. Г. Едмар («Ме­та­ліст») — 8 (1+2+1) 13. О. Шов­ков­ський («Ди­на­мо») — 3 (1+0+0) 14. А. Гро­мов («Вор­скла») — 3 (0+0+3) 15. С. Рибалка («Сло­ван» (Чех.) + «Ди­на

мо») — 3 (0+0+3) 16. Д. Хом­че­нов­ський («Зо­ря») — 3 (0+0+3) 17. П. Буд­ків­ський («Зо­ря») — 2 (0+1+0) 18. О. Глад­кий («Кар­па­ти» + «Ша­хтар») — 1

(0+0+1)

185

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.