НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга -

Учо­ра «Гір­ник» зі­брав­ся пі­сля від­пус­тки на клу­бній ба­зі, де ко­ман­да про­ве­де ти­жне­вий мі­ні-збір. За цей час тре­нер­ський штаб за­пла­ну­вав про­ве­сти один кон­троль­ний матч. 25 гру­дня кри­во­ріж­ці по­мі­ря­ю­ться си­ла­ми з «Оле­ксан­дрі­єю». Гра від­бу­де­ться на по­лі КСК «Ні­ка» в Оле­ксан­дрії о 14.00. 27 гру­дня «Гір­ник» пла­нує зі­гра­ти ще один спа­ринг, але вже в Кри­во­му Ро­зі, та су­пер­ник по­ки не­ві­до­мий. Пі­сля цьо­го «гір­ни­ки» пі­дуть у дво­ти­жне­ву від­пус­тку, й ра­зом збе­ру­ться вже 12 сі­чня, ко­ли по­чне­ться основ­на ро­бо­та. Із 29 сі­чня по 18 лю­то­го кри­во­ріж­ці ві­зьмуть участь у що­рі­чно­му кубку Над­дні­прян­щи­ни. За­клю­чний збір у пла­нах про­ве­сти в Ту­реч­чи­ні.

*** 21 гру­дня «Оле­ксан­дрія» по­вер­ну­ла­ся до під­го­тов­чої ро­бо­ти. Пі­сля збо­ру на ба­зі, фут­бо­лі­сти про­йшли ме­ди­чне об­сте­же­н­ня, від­так із понеділка до су­бо­ти про­ве­дуть тра­ди­цій­ні пе­ре­дно­во­рі­чні збо­ри. Пла­ну­ю­ться бі­го­ва ро­бо­та, ро­бо­та в тре­на­жер­но­му за­лі та тра­ди­цій­ний Ку­бок ФК «Оле­ксан­дрія», який грав­ці ро­зі­гру­ють між со­бою в ма­не­жі КСК «Олімп».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.