2,9 ТА МЕ­НЕ­ДЖМЕНТ» 8,750

Ukrainskiy Tyzhden - - СУСПІЛЬСТВО -

ТОВ Ста­ту­ний ка­пі­тал: 15 000 000,00 грн Вне­се­но гро­шей до за­сно­ва­них ком­па­ній: «Кон­корд К» — млн грн, «Но­вий дім» — млн грн Мі­сце­зна­хо­дже­н­ня: м. Ки­їв, вул. Ста­ро­на­во­дни­цька, буд. 13а, се­кція Е, оф. 42 Основ­ний вид ді­яль­но­сті: управ­лі­н­ня фі­нан­со­ви­ми рин­ка­ми Ке­рів­ник: Ка­чан Костянтин Юрі­йо­вич За­снов­ни­ки: Ар­та­мо­нов Пав­ло Во­ло­ди­ми­ро­вич 1 тис. грн до ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу) й То­ва­ри­ство з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю «ФОР­ДОН ІН­ВЕ­СТМЕНТС

(вне­сло 14 999 000,00 грн до ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.