Звер­не­н­ня до пре­си

Ukrainskiy Tyzhden - - ТЕМА НОМЕРА -

Ува­га мас-ме­діа до по­ло­не­но­го мо­же по­кра­щи­ти ро­бо­ту дер­жав­них ор­га­нів. Во­дно­час слід уни­ка­ти роз­го­ло­ше­н­ня кри­ти­чної ін­фор­ма­ції про за­ру­чни­ка (вій­сько­ва спе­ці­а­лі­за­ція, під­роз­діл, участь у кон­кре­тних опе­ра­ці­ях то­що), та­кож уни­ка­ти про­по­зи­цій від ша­хра­їв.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.