Звер­не­н­ня до во­лон­те­рів

Ukrainskiy Tyzhden - - ТЕМА НОМЕРА -

Во­лон­тер­ські ор­га­ні­за­ції (на­при­клад, «Дон­бас SOS» чи «Во­сток SOS») ча­сто ді­ють швид­ше та ефе­ктив­ні­ше, ніж дер­жав­ні уста­но­ви. Утім, во­ни ма­ють обме­же­ні ре­сур­си та за­бо­ро­ну до­сту­пу на де­які те­ри­то­рії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.