Ще один exit?

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ -

9 черв­ня уряд Ка­та­ло­нії ого­ло­сив на 1 жовт ня референдум про не­за­ле­жність від Іспа­нії. Не факт, що він від­бу­де­ться: по­пе­ре­дній 2014 ро­ку ви­зна­ли не­за­кон­ним. То­ді одним із клю­чо­вих пи­тань бу­ло членство в ЄС: Ка­та­ло­нія хо­ті­ла за­ли­ши­ти­ся, а Ма­дрид за­яв­ляв, що про­цес вхо­дже­н­ня до ЄС но­вій кра­ї­ні тре­ба бу­ло б по­чи­на­ти спо­ча­тку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.