Він­ни­ця (вул. Со­бор­на, 89):

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ -

20 черв­ня, 18:00 — пре­зен­та­ція ро­ма­ну-го­ро­ру Оле­ксан­дра За­ва­ри «Пе­си­го­ло­вець». Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Жу­пан­сько­го. Мо­де­рує Сер­гій Ри­бни­цький.

21 черв­ня, 18:30 — пре­зен­та­ція по­е­ти­чної книж­ки Оль­ги Ко­ва­лев­ської «Зо­рі у ква­дра­ті». Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Оле­ксандр Ве­ше­ле­ні.

22 черв­ня, 18:00 — Че­ський че­твер. По­каз філь­му «Про­те­ктор» (режисер Ма­рек Най­брт, 2008, 98 хв) че­ською мо­вою з укра­їн­ськи­ми суб­ти­тра­ми. Спіль­но з Че­ським цен­тром у Ки­є­ві.

24 черв­ня, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 5–9 ро­ків. Чи­та­н­ня «Ка­зок­го­ро­ши­нок» Іри­ни Сав­ки (Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва) та ви­го­тов­ле­н­ня зе­ле­ної ко­ро­ни. Спіль­но з про­е­ктом Юлії Бі­лик-пта­шин­ської «Він­ни­ця чи­тає ді­тям».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.