Дні­про (вул. Глін­ки, 15):

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ -

22 черв­ня, 18:00 — Че­ський че­твер. По­каз філь­му «Про­те­ктор» (режисер Ма­рек Най­брт, 2008, 98 хв) че­ською мо­вою з укра­їн­ськи­ми суб­ти­тра­ми. Спіль­но з Че­ським цен­тром у Ки­є­ві.

23 черв­ня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки «Вій­на з дер­жа­вою чи за дер­жа­ву? Се­лян­ський пов­стан­ський рух в Укра­ї­ні 1917-1921 ро­ків» за уча­стю спів­ав­то­ра Дми­тра Ар­хі­рей­сько­го. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Клуб Сі­мей­но­го До­зві­л­ля».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.